Uporaba usedspareparts.com

 1. Za uporabo spletnega mesta usedspareparts.com se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe usedspareparts.com (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta usedspareparts.com. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda oglas ali preko oglasa kaj kupuje. Nadaljnja uporaba spletnega mesta usedspareparts.com, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletnega mesta usedspareparts.com (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena.
 2. Spletno mesto usedspareparts.com je posrednik med kupci in prodajalci.
 3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik posredovati svoje kotnaktne podatke in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora izpolniti obvezna polja. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.
 4. Upravljavec spletnega mesta usedspareparts.com vsem obiskovalcem nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta preko elektronske pošte in sicer v delovnem času upravljalca.
 5. Vsak uporabnik spletnega mesta usedspareparts.com s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta usedspareparts.com, pošiljanje elektronske pošte v skladu s temi pravili. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z uporabo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega pisnega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec bo podatke o oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta usedspareparts.com.
 6. Spletno mesto usedspareparts.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda.
 7. Uporabnik spletnega mesta usedspareparts.com se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo upravljavec sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.
 8. Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
 9. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.
 10. Oglas mora vsebovati specifične podatke o rezervnem delu, ki se prodaja. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. V primeru, da oglas objavi uporabnik podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV.
 11. Fotografije v oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv ni dovoljena.
 12. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta.
 13. Naziv oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naziv ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** motor ***).
 14. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en oglas.
 15. Prepovedano je oglaševanje ukradenega blaga.
 16. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni da bi objava takšnega oglasa škodovala spletnem mestu usedspareparts.com - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta usedspareparts.com si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu usedspareparts.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.
 17. Upravljavec spletnega mesta usedspareparts.com si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če posamezni oglas vsebuje:
  • HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa
  • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,
  • vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta,
  • razne skripte,
  • obrazce z vnosnimi polji,
  • t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. Določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu,
  • »skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden,
  • žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v oglasu ne more biti predmet trgovanja,
  • oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu usedspareparts.com ter hrati kršijo ta pravila ter
  • kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano,
  • kakršnekoli števce ogledov oglasa,
  • druge elemente, za katere bi upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno mesto usedspareparts.com.
 18. Z objavo oglasa na usedspareparts.com, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer pregleduje pošto.
 19. Uporabnik, ki uborablja spletno mesto usedspareparts.com in odda svoj elektronski naslov, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi usedspareparts.com. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove kontaktne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta usedspareparts.com ali z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Upravljavec se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta usedspareparts.com ali zahtev uradnih organov za preiskovanje sumov kaznivih dejanj.
 20. Vsebina spletnega mesta usedspareparts.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.usedspareparts.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno mesto usedspareparts.com neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da pisno zahteva izbris svojega oglasa. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se lahko vse fotografije, ki so objavljene na usedspareparts.com, označi z logotipom upravljavca.
 21. Uporabnike se lahko preko spletnega mesta usedspareparts.com kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje izdelkov in storitev.
 22. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta usedspareparts.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.
 23. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu usedspareparts.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.
 24. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru usedspareparts.com, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. usedspareparts.com si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala usedspareparts.com.
 25. Upravljavec spletnega mesta usedspareparts.com si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. usedspareparts.com ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.
 26. Namestitev piškotkov na spletnem mestu usedspareparts.com je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in e lektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu usedspareparts.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega oglasnika usedspareparts.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka.
 27. Upravljavec spletnega mesta usedspareparts.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe usedspareparts.com, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta usedspareparts.com po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.usedspareparts.com.

Pravno obvestilo glede uporabe spletne strani

 1. USP d.o.o. je objavil to spletno stran za obiskovalce strani za namene informiranja, izobraževanja in komunikacije s podjetjem USP d.o.o.. Podjetje USP d.o.o se bo trudilo preko te spletne strani dajati točne in osvežene informacije, vendar ne daje nobenih jamstev ali zagotovil o njihovi točnosti. USP d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno, naključno, posledično ali posebno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin in njihove uporabe, niti za škodo, ki bi bila posledica prenašanja informacij s te spletne strani. S posredovanjem svojih osebnih podatkov dovoljujete, da lahko vse posredovane osebne podatke podjetje USP d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov uporabi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007). Osebni podatki se lahko uporabljajo za namen obveščanja o novostih, povezanih s podjetjem USP d.o.o. in njegovimi zastopstvi ter za namene trženja. Upravljavec osebnih podatkov je družba USP d.o.o. Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno pri upravljavcu podatkov družbi USP d.o.o.zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.